รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดบริการใหม่!! เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในทุกช่วงอายุ เข้าถึงทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด Decentralized Healthcare Service เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสถานบริการสุขภาพภาครัฐสำหรับประชาชนในเขตเมือง

รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และการให้บริการพื้นฐานทางหัตถการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงขึ้น ได้แก่ การเจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ และการตรวจเต้านม (แมมโมแกรม) จะช่วยให้การเข้าถึงบริการตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบ

คอนเซปต์และรูปแบบการให้บริการ “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” สามารถให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการในทุกกลุ่มอายุ ได้แก่

 • - ตรวจสุขภาพ
 • - คลินิกอายุรกรรม
 • - คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • - คลินิกควบคุมน้ำหนัก
 • - คลินิกกระดูกและข้อ
 • - คลินิกศัลยกรรม
 • - คลินิกระงับปวด
 • - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • - คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
 • - คลินิกกุมารเวช
 • - คลินิกนรีเวช
 • - คลินิกฝากครรภ์
 • - คลินิกกายภาพบำบัด
 • - คลินิกแพทย์ทางเลือก
 • - ความหนาแน่นของกระดูก
 • - บริการฉีดวัคซีน
 • - บริการเจาะเลือด

 

การให้บริการตรวจภายในห้องตรวจ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค บนพื้นที่ให้บริการ 1,818 ตารางเมตร สามารถเปิดให้บริการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ได้มากถึง 9 โซน ได้แก่

 

 • - โซนตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 • - โซน check-up
 • - โซน Pediatric & ANC
 • - โซนคลินิกพิเศษ
 • - โซน Radiology
 • - โซนห้องแล็บ
 • - โซน PMR & DAY CARE SERVICE
 • - โซนยาและเวชภัณฑ์
 • - โซนเจ้าหน้าที่ staff

 

มีห้องตรวจไว้บริการมากถึง 14 ห้อง แล้วยังมีห้องกายภาพบำบัด 3 ห้อง รวมทั้งห้องกิจกรรมบำบัด 1 ห้อง ไว้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการบำบัดฟื้นฟู

 

รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้า Paradise Park เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 8.00 - 20.00 น.

สามารถติดต่อ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2010640-45 ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

โปรโมชั่นพิเศษของ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค

Paradise Park

โปรโมชั่นวัคซีน

โปรโมชั่นวัคซีน

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 1

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 1

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 2

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 2

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 3

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 3

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 4

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 4

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 5

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 5

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 6

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 6

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

รูปแบบการให้บริการของ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค

Adult Check-up <br />ตรวจสุขภาพ
Adult Check-up
ตรวจสุขภาพ
Internal Medicine Clinic <br />คลินิกอายุรกรรม
Internal Medicine Clinic
คลินิกอายุรกรรม
Stable NCDs Clinic <br />คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Stable NCDs Clinic
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Weight Management Clinic <br />คลินิกควบคุมน้ำหนัก
Weight Management Clinic
คลินิกควบคุมน้ำหนัก
MSK Pain Clinic <br />คลินิกกระดูกและข้อ
MSK Pain Clinic
คลินิกกระดูกและข้อ
Surgical Clinic <br />คลินิกศัลยกรรม
Surgical Clinic
คลินิกศัลยกรรม
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic <br />คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Well Baby & Child Clinic <br />คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Well Baby & Child Clinic
คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Pediatrics Clinic <br />คลินิกกุมารเวช
Pediatrics Clinic
คลินิกกุมารเวช
GYN <br />คลินิกนรีเวช
GYN
คลินิกนรีเวช
ANC <br />คลินิกฝากครรภ์
ANC
คลินิกฝากครรภ์
Physical Therapy Clinic <br />คลินิกกายภาพบำบัด
Physical Therapy Clinic
คลินิกกายภาพบำบัด
Alternative Medicine Clinic <br />คลินิกแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine Clinic
คลินิกแพทย์ทางเลือก
X-ray, Ultrasound, Mammogram <br />ความหนาแน่นของกระดูก
X-ray, Ultrasound, Mammogram
ความหนาแน่นของกระดูก
Vaccination <br />บริการฉีดวัคซีน
Vaccination
บริการฉีดวัคซีน
Blood Test <br />บริการเจาะเลือด
Blood Test
บริการเจาะเลือด

ทีมแพทย์ของ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค

ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต

ภาคระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์)

ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ
ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

อ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง
อ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ. คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
ศ. คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาโรคไต)

รศ. นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
รศ. นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป)

ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี
ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสะโพก/ข้อเข่า)

ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์)

รศ. พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ
รศ. พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์)

พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์
พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

อ. พญ.กมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข
อ. พญ.กมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สาขาวิชาคลินิก

รศ. นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล
รศ. นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(โรคไต ความดันเลือดสูง การปลูกถ่ายไต)

ดร. พจ.จารุพรรณ โพธิ์สัตย์
ดร. พจ.จารุพรรณ โพธิ์สัตย์

การแพทย์แผนจีน

รศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด
รศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)

พจ.จื่อจิ้ง หวู
พจ.จื่อจิ้ง หวู

การแพทย์แผนจีน

นพ.ฉัตรชัยวัฒน์ เศวตอมรกุล
นพ.ฉัตรชัยวัฒน์ เศวตอมรกุล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

นพ.ชนะ ภัทรสุขถวิล
นพ.ชนะ ภัทรสุขถวิล

ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

พญ.ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร
พญ.ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผศ. พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล
ผศ. พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 

อ. พญ.ชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล
อ. พญ.ชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต)

ผศ. นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ
ผศ. นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ)

ผศ. นพ.ฐัชกร พรหมบุญ
ผศ. นพ.ฐัชกร พรหมบุญ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สาขาวิชาคลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์

พจ.ฐิติภัสร์ ฐิติศรารักษ์
พจ.ฐิติภัสร์ ฐิติศรารักษ์

การแพทย์แผนจีน

ศ. คลินิก พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน
ศ. คลินิก พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน

ภาควิชาอายุรศาสตร์
(สาขาวิชาโรคผิวหนัง)

อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล
อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล

ภาควิชาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.ณัฐ แย้มวงษ์
นพ.ณัฐ แย้มวงษ์

กลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี

รศ. นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
รศ. นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ)

อ. พญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย
อ. พญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)

อ. นพ.ทรงยศ แตงมีแสง
อ. นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สาขาวิชาคลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์

พญ.ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน
พญ.ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน

ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
อ. นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

พญ.ธรรมพร ด่านภักดี
พญ.ธรรมพร ด่านภักดี

ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. พญ.ธัญกมล พงศ์นฤเดช
อ. พญ.ธัญกมล พงศ์นฤเดช

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ภาควิชาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)

อ. พญ.ธันยพร ขอร่วมกลาง
อ. พญ.ธันยพร ขอร่วมกลาง

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 

อ. นพ.ธิติพล วนิชชานนท์
อ. นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา)

ผศ. พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์
ผศ. พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

รศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
รศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล

 สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 

อ. พญ.นันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ
อ. พญ.นันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ)

อ. พญ.นิธิตา นันทตันติ
อ. พญ.นิธิตา นันทตันติ

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

อ. พญ.บงกชวรรณ กิมเฮียะ
อ. พญ.บงกชวรรณ กิมเฮียะ

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผศ. นพ.ปณิธาน ตันติยาทร
ผศ. นพ.ปณิธาน ตันติยาทร

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อนุสาขาจุลศัลศาสตร์ทางมือ)

ผศ. นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ
ผศ. นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป)

อ. พญ.ปิยกาญจน์ กสิกิจสกุลผล
อ. พญ.ปิยกาญจน์ กสิกิจสกุลผล

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป)

ผศ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา
ผศ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ปุญญิศา ตั้งเสริมวงศ์
พญ.ปุญญิศา ตั้งเสริมวงศ์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

พญ.พรพรรณ พานเพียรศิลป์
พญ.พรพรรณ พานเพียรศิลป์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. ดร. นพ.พริษฐ์ วงศ์กิตติโชติ
อ. ดร. นพ.พริษฐ์ วงศ์กิตติโชติ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์และวิจัย

พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล
พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล

ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

อ. พญ.พลอยบุษรา กิตติเวชสกุล
อ. พญ.พลอยบุษรา กิตติเวชสกุล

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป)

พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ
พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ

ภาคอายุรศาสตร์
(สาขาวิชาโลหิตวิทยา)

นพ.พิชาน พิชญางกูร
นพ.พิชาน พิชญางกูร

ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผศ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
ผศ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.พิพัฒน์ งามมีศรี
นพ.พิพัฒน์ งามมีศรี

ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล
อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ภคพร ดำรงกุลชาติ
พญ.ภคพร ดำรงกุลชาติ

ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์
นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร

สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา

พจ.มยุรี อาสาวดีรส
พจ.มยุรี อาสาวดีรส

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ แพทย์แผนจีน)

อ. พญ.มัณฑิตา ทิพพาวนิช
อ. พญ.มัณฑิตา ทิพพาวนิช

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม Developmental and Behavioral Pediatrics)

พญ.รัตนกานต์ ชัยประสิทธิกุล
พญ.รัตนกานต์ ชัยประสิทธิกุล

อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พจ.วรพงษ์ ปะดุกา
พจ.วรพงษ์ ปะดุกา

การแพทย์แผนจีน

อ. พญ.วรินทร์ทิพย์ ธงชัย
อ. พญ.วรินทร์ทิพย์ ธงชัย

สาขาวิชาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

นพ.วสันต์ เจนธนากุล
นพ.วสันต์ เจนธนากุล

สถาบันการแพทย์จักรีฯโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 

ผศ. นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง
ผศ. นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ)

นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์
นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง)

พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน
พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)

อ. นพ.ศุภโชค เกิดลาภ
อ. นพ.ศุภโชค เกิดลาภ

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

นพ.สมพร บวรศรีสุข
นพ.สมพร บวรศรีสุข

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ฝ่ายการแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

ผศ. นพ.สมเกียรติ สีตวาริน
ผศ. นพ.สมเกียรติ สีตวาริน

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(สาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์)

ผศ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
ผศ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์การกีฬา)

อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล
อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล

ภาควิชาศัลยศาสตร์
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป)

ผศ. นพ.สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
ผศ. นพ.สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข

สาขาวิชาพรีคลินิก โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

อ. พญ.สิรินภา ไตรวนาธรรม
อ. พญ.สิรินภา ไตรวนาธรรม

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สาขาวิชาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

พญ.สุกฤตา สำเภา
พญ.สุกฤตา สำเภา

ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผศ. ดร. พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ผศ. ดร. พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
(สาขาวิชาโรคติดเชื้อ)

ผศ. นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
ผศ. นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พญ.อภินันท์ ลักษณชินดา มอว์ซันน์
พญ.อภินันท์ ลักษณชินดา มอว์ซันน์

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นพ.อภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์ จงหมายลักษณ์
นพ.อภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์ จงหมายลักษณ์

ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม)

นพ.เกียรติพงศ์ วิรพงศ์สิริ
นพ.เกียรติพงศ์ วิรพงศ์สิริ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

อ. นพ.เมธัส จันทรภูติรัตน์
อ. นพ.เมธัส จันทรภูติรัตน์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สาขาวิชาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

อ. นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
อ. นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า)

ดร. พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
ดร. พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์

สาขาอายุรกรรมภายใน การแพทย์แผนจีน

อ. พญ.แก้วตา จีระประดิษฐ
อ. พญ.แก้วตา จีระประดิษฐ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

ตารางบริการของทีมแพทย์ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค

ตารางแพทย์วันจันทร์

ตารางแพทย์วันจันทร์

ตารางแพทย์วันอังคาร

ตารางแพทย์วันอังคาร

ตารางแพทย์วันพุธ

ตารางแพทย์วันพุธ

ตารางแพทย์วันพฤหัสบดี

ตารางแพทย์วันพฤหัสบดี

ตารางแพทย์วันศุกร์

ตารางแพทย์วันศุกร์

ตารางแพทย์วันเสาร์

ตารางแพทย์วันเสาร์

ตารางแพทย์วันอาทิตย์

ตารางแพทย์วันอาทิตย์

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ (รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค)

หรือติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 02-2010640-46 (ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน)

*สถานที่ไม่สามารถรองรับคนไข้ฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินโทร 1669