Paradise Park เปิดให้บริการบางร้านค้า ตามประกาศ ศบค เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

  •  22 ส.ค. 64

กลับมาเปิดให้บริการแล้ว สำหรับธนาคาร และสถาบันการเงิน ต้องการฝาก ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ที่ ศูนย์การค้า Paradise Park และ Paradise Placeและยังเปิดให้บริการเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตตามที่ประกาศจากทางภาครัฐ เช่นเดิม ดังนี้
.
ชั้น G
- ร้านอาหารและเครื่องดิ่มเปิดให้บริการเฉพาะ Delivery เท่านั้น
- VILLA MARKET (เปิดให้บริการ 10.00-20.00 น.)
- ร้านขายยา
- ธนาคาร และสถาบันการเงิน
.
ชั้น 2
- ธนาคาร และสถาบันการเงิน
อัพเดทธนาคารและสถาบันทางการเงินเปิดให้บริการ (21 ส.ค. 64)
เวลา 11.00-17.00 น.
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
- Superrich

ธนาคารและสถาบันทางการเงินเปิดให้บริการ แต่หยุดวัน เสาร์ -อาทิตย์
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารยูโอบี จำกัด UOB
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารเกียรตินาคิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารกรุงเทพ 
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (เวลาให้บริการ 11.00 น. - 16.00 น.)

ประกันภัยต่างๆ
- เมืองไทยประกันชีวิต
- สินมั่นคงประกันภัย
- กรุงเทพประกันภัย
- กรุงไทยแอกซ่า
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (เวลาให้บริการ 08.30 น. - 17.30 น.)

เริ่มเปิดให้บริการ 23 ส.ค. 64
เวลา 11.00-17.00 น.
- ธนาคาร CIMB

**กรุณาสอบถามเวลาทำการอีกครั้งจากทางธนาคารโดยตรง**
.
ชั้น 3
- จุดบริการฉีดวัคซีน
.
ชั้น G
-  ร้านอาหารและเครื่องดิ่มเปิดให้บริการเฉพาะ Delivery เท่านั้น
- 7-Eleven
.
ชั้น 2
- จุดบริการฉีดวัคซีน
.
- เวลา
วันธรรมดา 10.30 น. - 20.00 น.
วันหยุด 10.00 น. - 20.00 น.
.
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.
 เรารวมมือกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของทุกคน และเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง พร้อมความสดใส รอยยิ้ม ที่มอบให้กัน แล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพ เว้นระยะห่าง หมั่นทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ กันด้วยนะครับ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MBK Contact Center โทร 128